Moduler og features udviklet til DDB CMS af easy.TING samarbejdet

Easy.TING gruppen har i samarbejde med Inlead udviklet en række moduler og udvidelser til DDB CMS (ding2tal).

De udviklede moduler og funktioner ligger frit tilgængelig på github til rådighed for landets biblioteker. 

Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Publiceringsflow
  • Materialekarrusel og lister
  • Redaktionelle funktioner
  • Lister

Uddybning, mockups og link til kode på de forskellige easyDDB moduler kan findes her: 

http://ting.dk/wiki/easyddb-selvstaendige-open-source-modulerfeatures

Hvis dit bibliotek ønsker at få implementeret disse moduler på jeres DDB hjemmeside, er det nødvendigt at have Webmaster eller Udvikler hosting pakken fra DDB.

Easy.TING er et samarbejde mellem 14 biblioteker, der anvender Inleads produkt easyDDB - en hjemmesideløsning baseret på DDB CMS. 

Samarbejdet er åben for at andre biblioteker kan komme med ønsker til udviklingen og derved også være med til at finansiere udviklingsarbejdet.