Glenn Leervad-Bjørn er "nyt" councilmedlem

Siden februar måned har Glenn Leervad-Bjørn, sekretaritatschef for Danskernes Digitale Bibliotek, været en del af TING Council som led i dialogen og samarbejdet mellem TING og DDB. Selv om mange af jer kender til Glenn, så er han dog aldrig officielt blevet præsenteret for jer i communitiet. Det vil vi nu råde bod på.

Glenn tiltrådte som sekretariatschef for DDB 1. oktober 2012, og skal i samarbejdet mellem kommunerne og staten stå for arbejdet med etablering og drift af en fælles IT-infrastruktur, indkøb af digitale materialer, samt etablering og facilitering af fælles digitale formidlingsinitiativer. Sekretariatet er organisatorisk forankret i Kulturstyrelsen.

Han deltager i TING council som repræsentant for DDB med det formål at styrke samarbejdet omkring fælles indsatsområder, herunder DDBs beslutning om at Ding2tal skal være den hjemmeside DDB vil tilbyde landets biblioteker.

Glenn fortæller følgende om samarbejdet mellem TING og DDB: 

”TING og den fællesskabstanke, der er central i samarbejdet, har været en væsentlig inspiration til etableringen af DDB. Det er derfor også vigtigt for arbejdet i DDB, at vi formår at styrke den innovationskraft og det engagement, der findes i TING. Meget gerne så det kommer til at omfatte og blive til gavn for en endnu større del af sektoren.”   

I TING community er vi glade for Glenns positive og konstruktive tilgang og ser frem til samarbejdet fremadrettet.

Grupper: