ding.TING 1.6.1 bliver til 1.7.0

 

ding.TING 1.6.1 bliver til 1.7.0

Da det er ret principielle ændringer, der er på vej i næste version af ding.hovedsporet  har core.team besluttet, at ændringerne kommer i form af release 1.7.0. Reelt set er release 1.6.1 blevet opgraderet til version 1.7 og versionsnummer 1.6.1 er derved annulleret.

Indholdet af release 1.7.0 bliver:

  • Understøttelse af Brønd 2.0: Open Search 2.0 samt data fra DKABM 2.0
  • Understøttelse af nye OpenSearch funktioner: Profiler og UserDefinedBoost
  • Visning af relaterede materialer
  • Forbedret tilgængelighed bl.a. sidetitler, alt-tags og labels bidraget af Helsingør
  • Rettelse af et par vigtige bugs bl.a. vedr. reservation af tidsskrifter, reservation fra kurv og søgning på specialtegn så som “&”.

Da DBC efter lanceringen af Brønd 2.0 ikke længere opdaterer datagrundlaget for Brønd 1.0, er det reelt set påkrævet at opdatere til Ding 1.7.0 for at vise de nyeste materialer, da dette er den første release der er fuldt kompatibel med Brønd 2.0.

Releaseplanen for 1.7.0 er stadig den samme:

  • uge 41-42: udvikling af de ønskede features
  • uge 43: test
  • uge 44: evt. rettelser
  • uge 45 (primo): frigivelse til produktion

Se flere detaljer om denne release: https://libraryding.lighthouseapp.com/projects/27862/milestones/114566

De tickets, der oprindeligt var sat på 1.7.0 er i Lighthouse flyttet til 1.8 (hvilket dog ikke er det samme som at denne release gennemføres eller får eksakt  det indhold)

Grupper:

Kommentarer

virker lidt dobbelt

Så hvis man lige har hevet og impelemteret hvad der ligger i hovedsporet på github er man home-safe eller hvordan skal det forstås ?

Som jeg har forstået det så skal alle være opdateret til minimum 1.6 inden uge 43.
Men hvis vi så igen skal en update igennem i uge 45 virker det lidt hovsa-agtigt, da vi ikke kan vælge at vente til uge 45 og så lave hele opdateringen der.

Forvirring om opgraderinger

Jeg forstår godt forvirringen, og jeg synes heller ikke forløbet har været optimalt.

Det korte svar er: Nej - det er du ikke.

Den seneste stabile version af Ding i hovedsporet er 1.6.0.1. Den understøtter ikke OpenSearch 2.0. Om den release, der understøtter den nye brønd, DKABM 2.0, OpenSearch 2.0 etc. hedder 1.6.1 eller 1.7.0 har ingen betydning her.

Jeg har ikke selv modtaget mails vedr. opgradering til 1.6, men DBC meldte i en mail fra Brønd Drift 17/10 at Ding 1.6.1 var påkrævet for at understøtte den nye databrønd.

Som jeg forstår det er det dermed ikke påkrævet at opgradere til 1.6.0 inden uge 43.

 

Lidt mere teknisk:

Vi har indtil videre ment, at Ding 1.6.0 understøttede OpenSearch 2.0 omend materialer ville fremstå med lidt anden information - bl.a. ville titler blive vist to gange. Det har også vist sig at holde bortset fra ét kardinalpunkt: Profilerne.

DBC introducerede i version 1.2 af OpenSearch mulighed for at styre hvilke kilder, man kunne søge i via profiler. Hvis man ikke benyttede sig af profiler faldt OpenSearch 1.2 dog tilbage på den gamle måde at styre kilder på - bibliotekskoden.

Vi har senere fundet ud af at dette fallback er fjernet i OpenSearch 2.0 og profiler er dermed påkrævede. Der kommer først understøttelse af profiler i Ding 1.7.0.

ok, fair nok - men er det

ok, fair nok - men er det stadig ultimo uge 45 at dbc lukker ned for den gamle service, eller ?

at nå at opgradere alle biblioteker på en lille uge lyder lidt utopisk i mine øre.

Lukkedato for OpenSearch 1.x

Jeg ved reelt set ikke hvornår DBC planlægger af lukket ned for OpenSearch 1.x etc.

Som jeg forstår det bliver det dog en gradvis nedlukning idet den bagvedliggende databrønd vil stoppe med at blive opdateret på et eller andet tidspunkt, hvorefter den så senere lukkes helt ned.

bliver 1.7.0 færdig til uge 45 ?

eller er tidsplanen ændret ?

Opdatering?

Er der en opdatering på hvornår ding.Ting 1.7.0 er klar til frigivelse til produktion?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.