ding release 1.5.x

Den seneste version af ding (release 1.5.x) kan kommunikere med flere bibliotekssystemer
Reload har udviklet et abstraktionsniveau i ding, der gør at det kan kommunikere med flere forskellige bibliotekssystemer i forhold til håndtering af lånere, materialestatus, reservationer etc. 

Dette arbejde er nu flettet ind i hovedsporet og er dermed en del af ding release 1.5.0. Det betyder at alle biblioteker, der benytter ding 1.5.0 eller senere vil gøre brug af abstraktionsniveauet.

Abstraktionslaget er udelukkende en teknisk foranstaltning. Derfor bør den normale biblioteksbruger og redaktør ikke opleve nogen forskelle i forhold til tidligere versioner af ding.

 

Nye sites
Nye installation af ding med den seneste version af koden vil fra medio december 2010  automatisk gøre brug af det nye abstraktionslag.

 

Eksisterende sites
Hvis et bibliotek vil foretage en opgradering af et eksisterende site til 1.5.0, skal der involveres en teknisk samarbejdspartner. Reload har beskrevet hvordan en opdatering udføres her: http://code.ting.dk/wiki/upgrading-140-150.

Den nye version bør være testet og fejlrettet. Men da der er tale om en gennemgribende ændring er det vigtigt, at de enkelte biblioteker, der foretager en opgradering af et site sikrer, at al funktionalitet i forbindelse med integrationen med biblioteksystemet (login, visning og opdatering af brugerinformationer, udlånsstatus og fornyelse af udlån, reservationsliste, straksreservation, reservation fra kurv, opdatering og sletning af reservationer samt betaling af bøder) stadig fungerer efter hensigten, inden man lægger det ud i drift til slutbrugerne.

 

Hvis der er foretaget lokale ændringer i forhold til hovedsporet
Hvis der i forbindelse med udviklingen af det enkelte ding website er blevet foretaget ændringer eller lavet nyudvikling i forhold til hvordan systemet integrerer med bibliotekssystemet (DDE Libra Webservices/ALMA), er det vigtigt at udviklerne bag sikrer, at disse integrationer stadig fungerer. Vi vil opfordre til at udviklere overvejer, hvorvidt nyudviklingen kan opdateres, således at den gør brug af det nye abstraktionslag og dermed kan gøres tilgængelig for andre biblioteker uafhængigt af om de benytter DDE Libra, Integra eller andre biblioteksystemer."

 

Den kommende version af ding kan kommunikere med flere bibliotekssystemer
Reload har udviklet et abstraktionsniveau i ding, der gør at det kan kommunikere med flere forskellige bibliotekssystemer i forhold til håndtering af lånere, materialestatus, reservationer etc. Dette arbejde er nu flettet ind i hovedsporet og bliver dermed en del af ding release 1.5.0. Det betyder at alle biblioteker, der benytter ding 1.5.0 eller senere vil gøre brug af abstraktionsniveauet.
Abstraktionslaget er udelukkende en teknisk foranstaltning. Derfor bør den normale biblioteksbruger og redaktør ikke opleve nogen forskelle i forhold til tidligere versioner af ding.
 
Lige nu tester KKB og ÅKB
Test samt eventuelle frejlrettelser af abstraktionslaget foretages i uge 48-49 af Aarhus og Københavns Biblioteker i samarbejde med Reload. 
 
Nye sites
Nye installation af ding med den seneste version af koden vil fra medio december 2010  automatisk gøre brug af det nye abstraktionslag.
 
Eksisterende sites
Hvis et bibliotek vil foretage en opgradering af et eksisterende site til 1.5.0, skal der involveres en teknisk samarbejdspartner. Reload har beskrevet hvordan en opdatering udføres her: http://code.ting.dk/wiki/upgrading-140-150.
 
Den nye version bør være testet og fejlrettet. Men da der er tale om en gennemgribende ændring er det vigtigt, at de enkelte biblioteker, der foretager en opgradering af et site sikrer, at al funktionalitet i forbindelse med integrationen med biblioteksystemet (login, visning og opdatering af brugerinformationer, udlånsstatus og fornyelse af udlån, reservationsliste, straksreservation, reservation fra kurv, opdatering og sletning af reservationer samt betaling af bøder) stadig fungerer efter hensigten, inden man lægger det ud i drift til slutbrugerne.
 
Hvis der er foretaget lokale ændringer i forhold til hovedsporet
Hvis der i forbindelse med udviklingen af det enkelte ding website er blevet foretaget ændringer eller lavet nyudvikling i forhold til hvordan systemet integrerer med bibliotekssystemet (DDE Libra Webservices/ALMA), er det vigtigt at udviklerne bag sikrer, at disse integrationer stadig fungerer. Vi vil opfordre til at udviklere overvejer, hvorvidt nyudviklingen kan opdateres, således at den gør brug af det nye abstraktionslag og dermed kan gøres tilgængelig for andre biblioteker uafhængigt af om de benytter DDELibra, Integra eller andre biblioteksystemer."Den kommende version af ding kan kommunikere med flere bibliotekssystemer
Reload har udviklet et abstraktionsniveau i ding, der gør at det kan kommunikere med flere forskellige bibliotekssystemer i forhold til håndtering af lånere, materialestatus, reservationer etc. Dette arbejde er nu flettet ind i hovedsporet og bliver dermed en del af ding release 1.5.0. Det betyder at alle biblioteker, der benytter ding 1.5.0 eller senere vil gøre brug af abstraktionsniveauet.
Abstraktionslaget er udelukkende en teknisk foranstaltning. Derfor bør den normale biblioteksbruger og redaktør ikke opleve nogen forskelle i forhold til tidligere versioner af ding.
 
Lige nu tester KKB og ÅKB
Test samt eventuelle frejlrettelser af abstraktionslaget foretages i uge 48-49 af Aarhus og Københavns Biblioteker i samarbejde med Reload. 
 
Nye sites
Nye installation af ding med den seneste version af koden vil fra medio december 2010  automatisk gøre brug af det nye abstraktionslag.
 
Eksisterende sites
Hvis et bibliotek vil foretage en opgradering af et eksisterende site til 1.5.0, skal der involveres en teknisk samarbejdspartner. Reload har beskrevet hvordan en opdatering udføres her: http://code.ting.dk/wiki/upgrading-140-150.
 
Den nye version bør være testet og fejlrettet. Men da der er tale om en gennemgribende ændring er det vigtigt, at de enkelte biblioteker, der foretager en opgradering af et site sikrer, at al funktionalitet i forbindelse med integrationen med biblioteksystemet (login, visning og opdatering af brugerinformationer, udlånsstatus og fornyelse af udlån, reservationsliste, straksreservation, reservation fra kurv, opdatering og sletning af reservationer samt betaling af bøder) stadig fungerer efter hensigten, inden man lægger det ud i drift til slutbrugerne.
 
Hvis der er foretaget lokale ændringer i forhold til hovedsporet
Hvis der i forbindelse med udviklingen af det enkelte ding website er blevet foretaget ændringer eller lavet nyudvikling i forhold til hvordan systemet integrerer med bibliotekssystemet (DDE Libra Webservices/ALMA), er det vigtigt at udviklerne bag sikrer, at disse integrationer stadig fungerer. Vi vil opfordre til at udviklere overvejer, hvorvidt nyudviklingen kan opdateres, således at den gør brug af det nye abstraktionslag og dermed kan gøres tilgængelig for andre biblioteker uafhængigt af om de benytter DDELibra, Integra eller andre biblioteksystemer."
Grupper: