Bogforsider

 

En af de rigtige gode ting med vores nye Ting hjemmeside er at den er mere visuel og specielt forsiderne på bøger og andre materialer pynter i søgeresultater, karussel osv. Men deværre er kun en lille del af forsiderne på vores materiale tilgænglige via DBC’s forsiderservice. Her på Randers Bibliotek kunne vi godt tænke os mange flere forsider på vores materialer og det har vi gjort noget ved både ved at sparke til debatten og ved at udvikle lidt på Tings forsidemodul.

Esben Fjord rejste debatten i sin klumme http://www.e-klumme.dk/2011/01/flere-bogforsider-cd-covers-og-dvd.html hvor han pegede på nogle kilder til bogforsider. Vi har støt på et par flere hvor i her får en samlet liste:

 
  1. Bibzoom. Bibzoom indeholder forsider på rigtigt mange cd’er. Det viser sig at dem kan vi godt bruge hvis vi lader være med at cache dem længere end 72 timer. Min chef Hans Nielsen hade end korrespondance med Esben, Statsbiblioteket og DBC som endte med at DBC vil inkludere links til bibzoom’s covers i deres forsideservice. Det skulle komme i september.
  2. Openlibrary Covers. Openlibrary har ca. 800.000 covers først fremmest på bøger på engelsk som man frit må bruge. Vi har udviklet på Ting Covers Modulet før at kunne bruge dem. Se beskrivelse nedefor.
  3. Library Thing. Library Thing har omkring million covers som er frit tilgængelige
  4. Google Book Api. Spændende kilde men lidt kompliceret i forhold til hvad man må og ikke må. Så vidt jeg kan læse deres dokumentation så kræver det at vi har et link til deres preview af bogen hvis mam bruger et billede fra dem. Men det vil vi måske godt gøre under alle omstændigheder. Det giver brugeren mulighed for at få mere information om bogen. Google Book har også forsider nogle ældre danske bøger.
  5. Amazon. En kilde med stort udvalg men som også kræver at man linker tilbage til deres site.
  6. Freecovers.net indholder 800.000  cd, dvd, spil osv. covers.
Derudover er der selvfølgeligt muligeheden for at selv skanner bogforsider ind og så evt. deler dem i mellem os. Det kan f.eks. være tidsskrifter eller børnebøger som vi meget gerne vil formidle visuelt.

I forhold til jura så er der mange komplicerede spørgsmål. Vi og andre biblioteker som bruger forsideservice har aftale med CopyDan om at bruge forsider. I forhold til at bruge udlandske forsider på nettet så er her en debat. http://blog.librarylaw.com/librarylaw/2008/08/book-jackets--.html . Biblioteksstyrelsen arbejder på at finde ud af jura’en i forhold til forsider på andre medier.

Udvikling på Ting.

Det er klart at den optimale løsning er et central repository som indeholder alle de covers vi har brug for. Det kommer der nok engang med udbygningen af DBC’s forsideservice og Danskernes Digitale Bibliotek men hvad skal vi gøre mens vi venter. En af muligehederne er at udbygge Ting til at bruge forsider fra flere kilder. Vi har følgende muligheder:

1. Bruge en af de services hvor frit må downloade forsidebilleder. Vi har udviklet en tilføjelse til Ting Covers Modulet som gør at vi kan hente forsider fra OpenLibrary. Kildekoden kan ses her https://github.com/Arni/ting/blob/randersv1.5/modules/ting_covers/ting_covers.pages.inc Den eneste ulempe ved OpenLibrary er at de har resrictioner på hvor ofte man kan kontakte deres webservice (100 gange på 5 minuter). Til gengæld kan man downloade alle de ISBN numre de har i deres samling. Det har vi matchet med isbn numrene fra vores katalog så vi kun spørger efter forsider som vi ved at de har ( og så cacher på normal vis).

2. Udvikle et modul hvor man hurtigt og effektivt kan tilføje en bogforside til et materiale. Hvis vi kan få processen med at skanne en forside ind og koble den til et materiale ned på et par minutter så er der mulighed for at biblioteket medarbejdere selv kan skanne forsider på bøger ind. Det ville vi ikke gøre for alle vores materialer men nogle som vi gerne vil formidler visuelt, f.eks tidskrifter (hvor vi kan skifte forsiden ud en gang om året), børnebøger, kunstbøger osv. Der kunne også være mulighed for at dele skanninger i mellem bibliotekerne.

3. Udvikle et modul hvor vi bruger en service som Google Books Api hvor der både skal et billede og et link tilbage til Google Books. Her er forsidebilledet kun en del af gevinsten.

Giver det menining at udvikle på Ting så vi lokalt kan hente forsider fra andre kilder end DBC’s forsideservice eller skal vi vente på at der kommer et central repository som er mere udbygget end i dag? Er der andre kilder som er relevante?

 

Grupper:

Kommentarer

Generaliseret forsideframework

Rigtig gode tanker, Arni!

Ud fra et teknisk synspunkt synes jeg vi burde overveje en generaliseret tilgang så vi har ét modul, ting_covers, til håndtering af forsidebilleder dvs. visning, skalering, caching etc. og så en eller flere cover providere, der implementerer en række hooks således at de kan spørges efter forsidebilleder.

Således kunne man starte med DBCs forsideservice og evt. OpenLibrary og så løbende integrere med flere og flere kilder efterhånden som jura og aftaler bliver afklaret.

Listen med tilgængelige provideres kunne være prioritetet, således at ved hvem man skal spørge først.

Generaliseret forsideframework

God idé med en providermodel. Det er vigtigt at få den rigtige arkitektur på plads med det samme. Den skal så også kunne håndtere at der er forskellige caching tider. F.eks. covers fra bibzoom må kun caches i 72 timer imens andre kilder som vores egne covers må gemmes i det uendlige.

Tilføjelser af egne forsider

Vi ville i København være meget interesseret i at få udviklet et modul, der gjorde det muligt for os selv at tilføje "forsider" til de materialer, hvor disse ikke findes. Jeg tænker f.eks. på de materialer, vi katalogiserer og udlåner via undergrundsbiblioteket  demoteket.dk. Jeg citerer: dubplates til zines, fra kunstfilm til digtsamlinger, fra streetart-bøger til stencils. Det drejer sig om upublicerede materialer, som i høj grad savner en mulighed for visuel promovering i brønden. 

bibliotek.kk.dk/ting/search/demoteket

Vi er i Esbjerg også

Vi er i Esbjerg også interesseret i løsningen med tilføjelse af egne forsider, især i forbindelse med vores legetek hvor vi låner legetøj ud bl.a. til børn med indlæringsvanskeligheder.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.