Biblioteksindhold der rykker - bibliotekernes originalproduktion og formidlingsartikler vigtigere end nogensinde

Indholds.ting hvad er det? I TING har der længe været en aktivitet omkring kilde.ting, content.ting - med andre ord, hvad skal der i brønden, og hvordan skal det ske? Men vi har længe vidst at bibliotekernes arbejde med formidlingsplatforme også inkluderer behovet for at give brugerne formidlingsartikler, tema-sites, nyt content - lavet af bibliotekarer og andre, rettet imod brugernes behov for at opleve biblioteksformidling, der giver noget ekstra, giver en oplevelse, en indsigt, en følelse af bibliotekernes merværdi.

Palles Gavebod har sammen med en række biblioteker nedsat redaktionsgrupper, der skal producere formidlingsartikler til sitet. I TING, er der brug for bredere initiativer rettet imod andre målgrupper end børn, - voksne, uddannelsessøgende, osv. Der er brug for at bibliotekerne let kan dele artikler, at biblioteker kan genbruge indhold i egne hjemmesider, og give dem et lokalt eller målgruppe rettet twist. 

Indholdet skal selvfølgelig være frit og publiceret under en open content licens, - Creative Commons er velegnet. 

Men hvad der er vigtigere end licensform er samarbejdet mellem bibliotekarer og andre omkring selve indholdsproduktionen, og først og sidst er brugernes anvendelse og oplevelse jo det allervigtigste. Men hvad har det så med TING at gøre fremadrettet? 

Der er brug for et samarbejds, indholdsspor: Indholds.ting, hvor formidlerne konceptudvikler, afprøver, deler.

Der er også brug for et teknologispor, så vi kan samle indholdet op i brønd.TING. I den forbindelse inviteres interesserede til at give input til den "skriveservice", der er etableret sammen med brønd.TING. I lidt mere lukkede og teknologi-nørdede kredse kalder vi den webservice, der skal sikre at man kan lægge indhold i brønden, genbruge, tilrette og dele artikler mv. for "Open Search Admin". Den er er udviklet i en rudimentær udgave, der kan modtage artikler, rette dem, og oprettes relationer. I den kommende tid vil DBC videreudvikle den service - men det skal gøres i de rette perspektiver. For det er indholdet og brugeren, der skal være i centrum og ikke teknologien.

Hvorfor er det så vigtigt? Bibliotekerne stiller jo ikke bare til rådighed. Den aktive formidling er en kerneopgave, der i et DDB perspektiv adskiller bibliotekerne fra "gratis adgang" til digitale ressourcer og fysiske materialer til at være et videnscenter, - et fornemt public service tilbud, hvor vi alle sammen kan blive klogere og hvor alle de dyre ressourcer kan blive gjort endnu mere levende, fordi biblioteket sætter ressourcerne sammen, udvælger, fremhæver, anmelder og producerer formidlingsartikler, der hjælper os til at forstå tingene i nye perspektiver. 

Som Erin Kissane udtrykker det i " The elements of content strategy":

their goals.
Content is perfectly appropriate for users when it makes
them feel like geniuses on critically important missions, offering
them precisely what they need, exactly when they
need it, and in just the right form. All of this requires that you
get pretty deeply into your users’ heads, if not their tailoring
specifications.

" ....Content is appropriate for users, when it helps them accomplish their goals. Content is perfectly appropriate for users when it helps them feel like geniuses on critical important missions, offering them precisely what they need , exactly when they need it, and in just the right form. All of this requires that you get preety deeply in to your users heads,....."

Hvem sagde DDB?

Bo Weymann

TING Council member,

Direktør for it-udvikling på DBC